VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiệm thu cấp cơ sở các các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiệm thu cấp cơ sở các các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Hội đồng khoa học công nghệ thành lập theo Quyết định 76A/QĐ-NCCK ngày 15/4/2022 của Viện Nghiên cứu Cơ khí đã họp đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021, bao gồm:

 

1. Thực hiện duy trì hoạt động quản lý hành chính - quản trị; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Viện và các yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Công Thương. Mã số: 116.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN; do K.S Đinh Xuân Ngọc làm chủ nhiệm nhiệm vụ;

 

2.  Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2021 và đề xuất Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, tầm nhìn đến năm 2025.  Mã số: 117.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN; do cử nhân Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm nhiệm vụ;

 

3. Khảo sát tình hình rác thải công nghiệp tại Việt Nam và đánh giá tiềm năng xây dựng các nhà máy Nhiệt điện đốt rác. Mã số: 118.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN; do Th.S Nguyễn Trường Quang làm chủ nhiệm nhiệm vụ;

 

4. Khảo sát, đánh giá việc tận dụng nhiệt khí thải của lò quay sản xuất xi măng ở Việt Nam. Đánh giá tiềm năng xây dựng nhà máy nhiệt điện tận dụng nhiệt khí thải. Mã số: 119.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN, do Th.S. Phạm Xuân Trường làm chủ nhiệm nhiệm vụ;

 

5. Khảo sát, đánh giá và nghiên cứu công nghệ dập nóng, ứng dụng chế tạo phụ tùng cho các nhà máy nhiệt điện và lập quy trình công nghệ gia công một số chi tiết: Tai kéo xích; má xích tải; bánh răng trong Hệ thống cấp than, thải xỉ. Mã số: 120.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN, do T.S Đỗ Đình Lương làm chủ nhiệm nhiệm vụ;

 

6. Khảo sát, đánh giá khả năng chuyển đổi biến thế cấp nguồn từ dạng biến thế chỉnh lưu 1 pha sang dạng 3 pha hoặc biến thế cao tần nhằm nâng cao hiệu suất lọc bụi và tiết kiệm năng lượng tự dùng của thiết bị lọc bụi tĩnh điện trong ngành xi măng và nhiệt điện than. Mã số: 121.2021.NVTXCN.BO/HĐKHCN; do K.S Nguyễn Đình Sao làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

 

Phó Viện trưởng Vũ Văn Khoa - Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp nghiệm thu cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021.

 

Thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ, các chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày báo cáo tổng kết trước Hội đồng nghiệm thu: các nội dung, kết quả nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ đã thực hiện.

 

Các ủy viên phản biện và ủy viên hội đồng, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện đề tài và đặt câu hỏi cho các tác giả.

 

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá cho các nhiệm, kết quả 06 nhiệm vụ được hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đánh giá đạt yêu cầu.

Hội đồng đề nghị chủ nhiệm các nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến, góp ý, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài trước khi bảo vệ ở cấp tiếp theo.

 

Một số hình ảnh trong phiên họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021.