VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu chế tạo bệ thử dòng công suất hở để kiểm tra bền trục các đăng trong hệ thống truyền lực

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu chế tạo bệ thử dòng công suất hở để kiểm tra bền trục các đăng trong hệ thống truyền lực

Tác giả: Trần Hữu Danh, Nguyễn Thanh Quang, Đào Duy Trung

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 10/2018

Tóm tắt bài báo: Bài báo trình bày nghiên cứu chế tạo bệ thử dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S để kiểm tra bền trục các đăng trong hệ thong truyền lực ô tô tải nhẹ. Thí nghiệm thay đổi các thông số kết cấu như góc nghiêng trục các đăng trong mặt phang dọc (a), chiều dài của trục các đăng (L) và so vòng quay trục (n) tại các che độ tải tương ứng với chế độ tải khi xe hoạt động thực tế trên đường. Kết quả thí nghiệm đã xác định được giá trị vận tốc và biến dạng trên trục ở những trường hợp trên. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm có the làm số liệu tham khảo trong tính toán thiết ke và chế tạo đảm bảo đủ bền trục các đăng trên ô tô.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây