VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ gốm crom cacbit ứng dụng để nâng cao độ bền cho các chi tiết bơm làm việc

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ gốm crom cacbit ứng dụng để nâng cao độ bền cho các chi tiết bơm làm việc

Tác giả: Đỗ Quang Chiến, Lê Thu Quý, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Đình Hải – Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt, Viện nghiên cứu Cơ khí; Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
Tổng công ty Phát điện 1

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu chế tạo lớp phủ gốm Cr3C2-NiCr bằng phương pháp phun phủ plasma, ứng dụng để phục hồi nâng cao tuổi thọ các chi tiết bơm tuần hoàn làm việc trong nước biển. Các đặc trưng tính chất của lớp phủ được khảo sát bao gồm độ xốp, độ cứng tế vi, khả năng bám dính trượt trên nền thép, thành phần pha và độ bền ăn mòn mài mòn. Có 3 thông số công nghệ chế tạo lớp phủ đã được khảo sát, bao gồm dòng điện tạo plasma, khoảng cách phun và lưu lượng cấp bột. Trên cơ sở các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm, lớp phủ gốm với chế độ phun phủ phù hợp đã được ứng dụng để phủ chống mòn các chi tiết của 2 hệ thống máy bơm tuần hoàn nước biển của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và cho các kết quả tốt sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây