VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu, thiết kế công nghệ phục hồi và đưa vào vận hành van an toàn hơi chính cho lò hơi công nghệ CFB

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu, thiết kế công nghệ phục hồi và đưa vào vận hành van an toàn hơi chính cho lò hơi công nghệ CFB

Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Hoàng Văn Gợt, Phạm Huy Dũng

Nơi đăng: Tạp chí cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Bộ phận quan trọng nhất của van an toàn hơi chính là thân động và thân tĩnh với hai bề mặt tiếp xúc làm kín, chúng làm việc trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Van phải dừng làm việc khi các bề mặt làm kín bị hư hỏng và cũng kéo theo lò hơi phải dừng hoạt động. Bài báo này về việc nghiên cứu tìm pháp công nghệ chế tạo thân động và thân tĩnh van để phục hồi cụm van an toàn hơi chính. 

Toàn văn bài báo: xem toàn văn bài báo tại đây