VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay trong lò hơi đốt than nhà máy nhiệt điện

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay trong lò hơi đốt than nhà máy nhiệt điện

Tác giả: ThS. Phan Hữu Thắng, ThS. Đào Hữu Mạnh

Nơi đăng: Kỷ yếu KHCN Ngành Công Thương 2016-2020 (2021)

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Ở Việt Nam hiện nay, các nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất từ 300MW đến 600MW đã và đang được xây dựng đều ứng dụng lắp đặt bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay, trong đó có các nhà máy như nhiệt điện Phả Lại 2, Hải Phòng, Quảng Ninh, Mông Dương, Nghi Sơn1, Vũng Áng, Duyên Hải...Các bộ sấy không khí tại các nhà máy này chủ yếu được nhập ở nước ngoài như: Mĩ, Trung Quốc, ...Xuất phát từ nhu cầu sử các bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay của các dự án xây dựng các nhà máy nhiệt điện sắp tới, cũng như việc chế tạo sửa chữa phụ tùng thay thế các bộ sấy không khí trong các kỳ trung đại tu là rất lớn, nên nhóm đề tài Viện Nghiên cứu Cơ khí đã đăng ký thực hiện đề tài có mã số KC.03.30/11-15: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ sấy không khí hồi nhiệt kiểu quay trong lò hơi đốt than nhà máy nhiệt điện”.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây