VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu tính toán khe hở màng dầu bôi trơn ổ trượt thủy động của máy nghiền than năng suất 100 tấn/giờ

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu tính toán khe hở màng dầu bôi trơn ổ trượt thủy động của máy nghiền than năng suất 100 tấn/giờ

Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Hoàng Văn Gợt, Vũ Thị Huệ.

Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-3585

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Ổ thủy động làm việc ở chế độ bôi trơn ướt. Đặc điểm của nó trong quá trình làm việc, ngõng trục luôn luôn đặt trên một nêm dầu có áp lực cao. Chính đặc điểm này đã nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của thiết bị sử dụng ổ thủy động. Bài báo này đưa ra phương pháp tính toán khe hở hướng kính ổ. Đây là một thông số quan trọng khi tính toán ổ thủy động 

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây