VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu tính toán, thiết kế phục hồi bơm nước cấp

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu tính toán, thiết kế phục hồi bơm nước cấp

Tác giả:  Hoàng Trung Kiên, Hoàng Văn Gợt, Phạm Huy Dũng – Viện nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công thương

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Hiện Việt Nam có hơn 40 nhà máy nhiệt điện đốt than, trong đó, có trên 80 lò hơi. Để đảm bảo cấp nước liên tục cho lò hơi, mỗi lò được trang bị 3 bơm. Như vậy, tổng số lượng bơm nước cấp khoảng 240 tổ máy. Hiện nay, các bơm nước cấp đều phải nhập ngoại, chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ và một số nước khác với giá khoảng 1.000.000 USD/bộ và thời gian đặt hàng từ 6 – 8 tháng. Khi xảy ra sự cố hư hỏng với một trong số chi tiết, bộ phận quan trọng, phải dừng bơm cấp nước và lò hơi cũng phải dừng hoạt động. Điều này gây thiệt hại lớn cho nhà máy sản xuất điện và sản lượng điện quốc gia. Việc nghiên cứu thiết kế các chi tiết của bơm nước cấp để phục vụ công tác phục hồi máy ở trong nước là vấn đề cấp thiết. Nhóm các cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công thương, đã thực hiện công tác phục hồi và đưa máy vào vận hành kịp thời, đạt được các chỉ tiêu tương đương ban đầu.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây