VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu tổ chức tế vi của mối hàn điện xỉ – áp lực dùng để hàn nối cốt thép trong kỹ thuật

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu tổ chức tế vi của mối hàn điện xỉ – áp lực dùng để hàn nối cốt thép trong kỹ thuật

Tác giả: Hoàng Đức Long, Hà Minh Hùng, Nguyễn Văn Đức

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu khao sát tố chức tế vi vật liệu trên biên giới liên kết hàn và vùng ảnh hướng nhiệt lân cận phụ thuộc vào một số thông số công nghệ hàn điện xi – áp lực chính nhằm mục đích đối chiêu với kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định độ bền kéo mối hàn nối đối đầu côt thép xây dựng theo quy hoạch trực giao kiếu 3 mức 3 yếu to (N27). Các kết quả thu được góp phần đưa ra các khuyến cáo về phạm vi lựa chọn chế độ hàn thích hợp trong điều kiện hang thiêt bị hiện có trong phòng thí nghiệm, đảm bảo tính năng làm việc theo yêu cầu kết cấu chịu lực trong công trình xây dựng ở Việt Nam.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây