VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thông số động lực học đến độ bền trục các đăng

vpdt.vnptioffice.vn

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thông số động lực học đến độ bền trục các đăng

Tác giả: Trần Hữu Danh, Nguyễn Thanh Quang, Đào Duy Trung

Nơi đăng: Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ V (VCME 2018). ISBN 978-604-67-1103-2

Thời gian đăng: 10/2018

Tóm tắt bài báo: Trục các đăng trên ô tô là bộ phận truyền mô men từ hộp số đến cầu chủ động. Trong khi xe di chuyển trên những mặt đường không bằng phẳng sẽ gây ra dao động hệ thong treo làm cho góc nghiêng trục các đăng luôn thay đoi trong mặt phang đứng dẫn đen các thông số động lực học trục các đãng và tải trọng trong hệ thống cũng thay đổi. Tải trọng lớn nhất khi xảy ra cộng hưởng có thể làm hỏng trục các đăng, vì vậy trong thiết kế, lắp đặt và vận hành cần tránh hiện tượng cộng hưởng này.

Bài báo trình bày thí nghiệm xác định các mối quan hệ giữa các thông số động lực học với thông số độ bền trục các đãng. Thí nghiệm sử dụng bệ thử kiêu dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S. Các trường hợp thí nghiệm gồm thay đổi các thông số góc nghiêng trục, chiều dài trục và số vòng quay trục tại các chế độ tải tương ứng với che độ tải khi xe hoạt động thực te trên đường. Kết quả thí nghiệm đã xác định được giá trị ứng suất, biến dạng trên trục ở những trường hợp trên. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm có thể làm số liệu tham khảo trong tính toán thiết kế và chế tạo đảm bảo đủ bền trục các đăng trên ô tô.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây