VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị hàn con lăn tự động

vpdt.vnptioffice.vn

Thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị hàn con lăn tự động

Tác giá: Ngô Xuân Cường1, Lê Văn Duyên, Hoàng Đức Long

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Thời gian đăng:  2023

Tóm tắt bài báo: Trong bài báo này giới thiệu việc thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị hàn con lăn tự động và trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp bộ điều khiển động cơ xoay chiều ba pha ổn định tốc độ xoay sản phẩm. Chiến lược điều khiển véc tơ định hướng từ thông rotor; trong đó bộ điều khiển tốc độ và dòng điện là bộ điều khiển PI được tổng hợp theo phương pháp tối ưu mô đun. Thiết bị có tính năng kỹ thuật chính sau:

- Định vị, kẹp chặt tự động, tự định tâm đường kính ngoài

- Tốc độ quay điều chỉnh phù hợp với đường kính hàn

Toàn văn bài báo xem tại đây