VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thiết kế bộ làm kín hai nửa cho tua bin thủy điện

vpdt.vnptioffice.vn

Thiết kế bộ làm kín hai nửa cho tua bin thủy điện

Tác giá: Ngô Xuân Cường, Lê Thu Quý, Trần Văn Dũng, Đinh Khắc Mác, Đỗ Quang  Chiến

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Thời gian đăng: 2023

Tóm tắt bài báo: Trong báo cáo này, nhóm tác giả giới thiệu về thiết kế bộ làm kín hai nửa tháo lắp nhanh dung trong buồng áp lực thủy điện.

Đây là bộ làm kín có tính năng:

- Làm kín động

- Bù khe hở và điều chỉnh cân bằng áp lực tại mặt làm kín động

- Áp dụng cho các tổ máy thủy điện đứng và ngang.

- Tháo lắp, thay thế nhanh

Toàn văn bài báo xem tại đây