VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thiết kế, chế tạo bộ kẹp định tâm vô cấp cho chi tiết dạng trụ

vpdt.vnptioffice.vn

Thiết kế, chế tạo bộ kẹp định tâm vô cấp cho chi tiết dạng trụ

Tác giá: Ngô Xuân Cường, Đinh Khắc Mác

Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ VII - NSCME2023

Thời gian đăng: 2023

Tóm tắt bài báo: Trong báo cáo này, nhóm tác giả giới thiệu đề tài: thiết kế chế tạo bộ kẹp định tâm vô cấp cho chi tiết dạng trụ áp dụng trong sản xuất hàn con lăn.
Đây là bộ phận kẹp có tính năng:
- Kẹp nhanh
- Tự định tâm bằng cơ cấu tay đòn.
- Mức định tâm chính xác 0.05mm
- Đường kính kẹp: 76 ÷ 190mm

Toàn văn bài báo xem tại đây