VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị kiểm tra mòn hỗn hợp

vpdt.vnptioffice.vn

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị kiểm tra mòn hỗn hợp

Tác giá: Ngô Xuân Cường, Lê Thu Quý, Nguyễn Anh Dũng

Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ VII - NSCME2023

Thời gian đăng: 2023

Tóm tắt bài báo: Đây là thiết bị dùng để đánh giá khả năng chống ăn mòn và mài của vật liệu trong môi trường tương thích với tra mòn. Thiết bị thí nghiệm được xây dựng, thiết kế, chế tạo dựa trên: mẫu thử được kiểm tra mòn trong điều kiện động gây mài mòn kết hợp với môi trường hóa chất gây ăn mòn khốc liệt:

- Môi trường hóa chất khắc nghiệt: a xít mạnh + nhiệt độ cao

- Môi trường mài mòn: bùn quặng cứng, khí chứa bột ở nhiệt độ cao

Toàn văn bài báo xem tại đây