VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thiết kế thiết bị hàn con lăn tự động

vpdt.vnptioffice.vn

Thiết kế thiết bị hàn con lăn tự động

Tác giá: Ngô Xuân Cường, Lê Thu Quý, Trần Văn Dũng, Lê Văn Duyên

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Thời gian đăng: 2023

Tóm tắt bài báo: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị hàn con lăn tự động. Đây là một thiết bị hoàn toàn mới được áp dụng để sản xuất con lăn băng tải với tính năng kỹ thuật chính như sau:

- Định vị, kẹp chặt tự động, tự định tâm đường kính ngoài

- Tốc độ quay điều chỉnh phù hợp tốc độ hàn tính toán

- Khả năng hàn cho các loại ống:

+ Hàn đồng thời hai đầu ống.

+ Đường kính ống cho phép: 76-180 mm

+ Chiều dài ống cho phép: 200-2000 mm

Toàn văn bài báo xem tại đây