VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thông tin Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ mài trục vít Acsimet thép hợp kim đến nhám bề mặt và lượng tiêu hao đá” - NCS Trần Đình Hiếu

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ mài trục vít Acsimet thép hợp kim đến nhám bề mặt và lượng tiêu hao đá” - NCS Trần Đình Hiếu

02/06/2023

Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Đình Hiếu vào đầu tháng 7 năm 2023. Viện đăng tải thông tin LATS của NCS như sau:

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Đình Hiếu

Tập thể người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Vệ Quốc,  TS. Đỗ Đình Lương

Ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Mã số: 9520103

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ mài trục vít Acsimet thép hợp kim đến nhám bề mặt và lượng tiêu hao đá”

 

Tóm tắt kết luận mới của Luận án

- Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về ảnh hưởng của vận tốc quay phôi (n: vòng/phút), vận tốc đá (v: m/s) và lượng chạy dao hướng trục (S: µm/hành trình) khi mài trục vít Acsimet thép hợp kim đến nhám bề mặt và lượng tiêu hao đá; Các thép hợp kim sử dụng trong nghiên cứu là 40Cr; 35CrMo và 38CrMo.

- Xác định biên dạng đá để mài trục vít Acsimet theo phương pháp kỹ thuật số.

- Nghiên cứu đưa ra được ảnh hưởng của vận tốc quay phôi, vận tốc đá và lượng chạy dao hướng trục đến nhám bề mặt và lượng tiêu hao đá khi mài trục vít Acsimet thép hợp kim. Sử dụng phương pháp quy hoạch tâm xoay kết hợp với phân tích phương sai ANOVA để tối ưu hóa các thông số công nghệ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng đầu ra. Đã xác lập được bộ thông số công nghệ vận tốc quay phôi (n: vòng/phút), vận tốc đá (v: m/s) và lượng chạy dao hướng trục (S: µm/hành trình) đến:

Nhám bề mặt:

+ Thép 35CrMo: đạt tối ưu tại: Ramin = 1,025, n = 4, 412 vòng/phút; S = 4,727 µm/hành trình;  v = 23,495 m/s

+ Thép 38CrMo: đạt tối ưu tạ;i: Ramin = 1,0253, n = 4,5 vòng/phút; S = 4,72 µm/hành trình;  v = 23,51 m/s;

+ Thép 40Cr: đạt tối ưu tại: Ramin = 1,0255. khi n = 4,34 vòng/phút; S = 4 µm/hành trình; v = 25,63 m/s;

Lượng tiêu hao đá:

+ Thép 35CrMo: đạt tối ưu tại ktd min = 62,21; n = 5,063 vòng/phút; S = 6,848 µm/hành trình;  v = 24,465 m/s;

+ Thép 38CrMo: đạt tối ưu tại ktdmin = 97,84; n = 2,8 vòng/phút; S = 10 µm/hành trình;  v = 26 m/s;

+ Thép 40Cr: đạt tối ưu tại: ktd min = 97,44 khi: n = 2,8 vòng/phút; S = 10 µm/hành trình;  v = 26 m/s.

- Thực nghiệm vết tiếp xúc giữa trục vít và bánh vít để đánh giá kết quả tối ưu hóa bằng phương pháp tâm xoay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án áp dụng trong thực tiễn sản xuất, Góp phần nâng cao trình độ, bổ sung tài liệu kỹ thuật cho công nghệ mài.

 

Nội dung chi tiết luận án của NCS Trần Đình Hiếu xem tại đây