VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Bộ Khoa học công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1546

vpdt.vnptioffice.vn

Bộ Khoa học công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1546

Ngày 25/7/2017,  Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 49693/QĐ-SHTT cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1546:

  1. Tên sáng chế: “Thiết bị nào vét bùn sử dụng công nghệ hút bùn bằng khí nén có hệ thống di chuyển cụm bơm và quy trình vận hành thiết bị này”;
  2. Chủ Bằng độc quyền: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương.
  3. Nhóm tác giả, là cán bộ của Viện Nghiên cứu Cơ khí: Trần Đức Quảng, Đinh Viết Hải, Nguyễn Văn Bình, Lê Xuân Quý

Bang doc quyen giai phap huu ich