VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Ứng dụng lớp phủ plasma SiC-50Cu để bảo vệ chống mòn cho quạt công nghiệp và bơm hóa chất

vpdt.vnptioffice.vn

Ứng dụng lớp phủ plasma SiC-50Cu để bảo vệ chống mòn cho quạt công nghiệp và bơm hóa chất

Tác giả: Ngô Xuân Cường, Lê Thu Quý, Nguyễn Tuấn Anh – Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt – Viện Nghiên cứu Cơ khí; Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Trong nghiên cứu này, lớp phủ composite SiC-50Cu được lắng đọng trên nền thép bằng công nghệ phun phủ plasma trong khí argon. Các thông số phun plasma là (I) 50SiC: nguyên liệu bột 50Cu, (ii) tốc độ cấp liệu bột 40 g/phút, (iii) tốc độ phun không khí 200 L/phút, (iv) dòng điện plasma 400 A, (v) 50 mm phun khoảng cách. Sau khi phun phủ plasma, lớp phủ composite được đặc trưng bởi nhiều kỹ thuật khác nhau. Lớp phủ composite có cường độ bám dính 36 MPa, độ xốp 1,29%, độ cứng 307 HV và hàm lượng pha SiC là 65%. Thử nghiệm ăn mòn trong buồng hỗn hợp được sử dụng để đánh giá tính năng của lớp phủ SiC-50Cu để bảo vệ chống ăn mòn cho cánh quạt công nghiệp và buồng bơm trong môi trường ăn mòn có chứa flo.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây