VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Xác định trạng thái nội lực của các khâu động trong cơ cấu và máy

vpdt.vnptioffice.vn

Xác định trạng thái nội lực của các khâu động trong cơ cấu và máy

Tác giả: Đỗ Đăng Khoa trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phan Đăng Phong Viện Nghiên cứu Cơ khí, Đỗ Sanh Hội cơ học Việt Nam

Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X – Tập X. Động lực học và điều khiển

Thời gian đăng: Hà Nội, 8-9/12/2017

Tóm tắt.  Bài toán xác định trạng thái nội lực trong các thanh động là một trong các bài toán khó, nó thuộc bài toán ngược, thường được xác định sau khi xác định trạng thái chuyển động (trạng thái gia tốc của thanh) và để xác định chúng  thường sử dụng nguyên lý Đalămbe (Phương pháp Tĩnh hình học-Động lực). Trong bài báo này các tác giả đã sử dụng phương pháp ma trận truyền cho bài toán đặt ra và đã xây dựng một lộ trình xử lý bài toán có hiệu quả, có  thể mở rộng áp dụng cho các hệ phức tạp  nhờ việc trợ giúp các phần mềm tin học chuyên dụng ví dụ như Maple, Matlab…Bài báo sử dụng phương pháp ma trận truyền và một dạng phương trình đề xuất để xử lý bài toán cho riêng rẻ từng trường hợp. Đây là cơ sở cho việc giải quyết trạng thái nội lực cho các trường hợp phức tạp: chuỗi nhiều khâu (phẳng và không gian) và điều quan trọng là cho khả năng xác định trạng thái nội lực đối với chuổi nửa đóng nửa mở, chuỗi các khâu đóng,.. là những chuỗi bị ràng buộc bởi các phương trình liên kết do không chọn được các tọa độ độc lập.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây