VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ mạ xoa Composite Ni/nano-AL2O3 để phục hồi kích thước bị mòn cho trục máy phát điện của nhà máy thủy điện

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ mạ xoa Composite Ni/nano-AL2O3 để phục hồi kích thước bị mòn cho trục máy phát điện của nhà máy thủy điện

Tác giả: Đỗ Thanh Tùng, Lê Thu Quý, Ngô Xuân Cường, Nguyễn Anh Tuấn

Nơi đăng: Hội nghi cơ khí toàn quốc VI, mã số bài NSCME2021-95, 4-5/11/2021, TP HCM.

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu ứng dụng lớp phủ composite Ni/nano-Al2O3 lên bề mặt chi tiết cổ trục máy phát điện của nhà máy thủy điện bằng phương pháp mạ xoa, nhằm khôi phục lại kích thước đường kính ban đầu và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cổ trục bị mòn hỏng. Kế thừa các nghiên cứu trước của nhóm chúng tôi về mạ xoa, trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của điệp áp đến tốc độ hình thành lớp mạ, 2 cổ trục máy phát điện đường kính 300-0,02 mm đã được phục hồi về kích thước 300+0,03  mm, với lớp phủ mạ xoa nanocomposite có độ cứng tương thích với vật liệu nền.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây