VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Viện Nghiên cứu Cơ khí và con đường nội địa hóa các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện đốt than

vpdt.vnptioffice.vn

Viện Nghiên cứu Cơ khí và con đường nội địa hóa các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện đốt than

Tác giả: Phan Đăng Phong, Nguyễn Thành Long, Ngô Hồng Đăng, Vũ Văn Điệp

Nơi đăng: Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, Số 33, Tr11

Ngày đăng: 2018

Tóm tắt bài báo: Với mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ và tiến tới nội địa hóa hoàn toàn các thiết bị trong nhà máy nhiệt đốt than, dưới sự chỉ đạo và định hướng của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của đội ngũ quản lý và kỹ thuật, NARIME đã từng bước làm chủ công nghệ và nội địa hóa từng phần các thiết bị và hệ thống thuộc nhà máy nhiệt điện đốt than như: hệ thống vận chuyển than, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống thải tro xỉ,.v.v.. Trong đó hệ thống vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là một minh chứng điển hình về quá trình nội địa hóa và việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế và chế tạo một số thiết bị, và sẽ được mô tả và trình bày trong nội dung của bài báo này.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây